Verhuur bij Divorce Housing

Divorce Housing ondersteunt de belegger bij het beheren van haar vastgoedeigendommen met als doel om een maximale bezetting voor haar beleggers in het vastgoed na te streven, opdat zij een maximaal rendement behalen.
Dit kan betrekking hebben op voor verkoop bestemd vastgoed en leegstandbeheer (anti-kraak).

Wij zijn volledig gericht op het beheren van vastgoedobjecten op basis van flexibele en tijdelijke contractvormen. Na opdracht verzorgen wij alle contacten en contracten met de gebruikers. Hierbij moet gedacht worden aan een screening van gebruikers die worden getoetst aan meerdere criteria zoals kredietwaardigheid en verzekeringen.

Tijdelijke verhuur van voor verkoop bestemd vastgoed.
Bij Divorce Housing verhuren we verkoopgericht. Wij helpen belegger tijdens de verhuurperiode door de verkoopkansen te verhogen.
Zo verplichten wij de gebruikers om de woning tijdens een verkoopbezichtiging netjes te presenteren. Om dit te bereiken maken we goede afspraken met de gebruikers en onderhouden we nauw contact met uw verkopende makelaar.

Couple Signing Salesman Contract. Car Showroom

leegstandbeheer
Divorce Housing biedt ook oplossingen voor leegstandbeheer. Deze oplossingen leveren voor uw leegstaande vastgoedobjecten minder risico’s en meer rendement.
Tijdelijke bewoning of gebruik zorgen ervoor dat het risico op vandalisme, verloedering, kraak, diefstal of brandstichting aanzienlijk verminderd.
Daarnaast bestaan er technische risico’s zoals lekkages die kunnen leiden tot grote gevolgen, zoals schade.
Naast de extra kosten die deze risico’s met zich meebrengen, vertraagt het ook het proces van verkoop, verhuur, sloop of transformatie.
Kortom; Divorce Housing zorgt voor een passende aanpak.

Inbeheername en oplevering
Beheer en tijdelijke verhuur van leegstaande vastgoedobjecten door Divorce Housing houdt het volgende in:
• Een goed bewoond vastgoedobject verkoopt of verhuurd veel makkelijker en sneller dan een leeg vastgoedobject;
• Het vastgoedobject wordt verzorgd, verwarmd en onderhouden;
• Divorce Housing voert een screening uit en kiest zelf de gebruiker;
• Minder kans op vandalisme en verpaupering;
• Het vastgoedobject blijft actief in de verkoop of verhuur;
• De tijdelijke overeenkomst kan op elk moment worden ontbonden bij verkoop of verhuur;
• Dagelijkse controle op de vastgoedobjecten;
• Oplevering van het object vindt plaats binnen 30 dagen;
• 24/7 klantenservice en technische dienst;
• Alle bovenstaande diensten worden kosteloos aangeboden door Divorce Housing;
• Een groeiend maatschappelijk probleem wordt opgelost in samenwerking met belegger.

Divorce Housing zal voorafgaand aan de inbeheername een inspectierapport opmaken, waarin de oorspronkelijke staat van de objecten wordt vastgelegd.

Werkwijze Divorce Housing
Objecten worden beheerd vanuit een regionaal projectteam. Door te werken met een 24/7 technische dienst zijn wij ten alle tijden beschikbaar voor eigenaar en onze gebruikers.
De technische dienst is in staat de noodzakelijke werkzaamheden snel en vakkundig uit te voeren.
Naast de technische dienst beschikt Divorce Housing over een beheerservice die met enige regelmaat de objecten controleert op juist gebruik en representativiteit.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten?
Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of stuur ons een vraag middels bovenstaande link, dan nemen wij telefonisch contact met u op.